1. [THÔNG BÁO] TẤT CẢ NHỮNG BÀI VIẾT ĐĂNG KHÔNG ĐÚNG CHUYÊN MỤC SẼ BỊ BAN NIK VÀ XÓA TOÀN BỘ POST, CÁC BÀI VIẾT NẾU KHÔNG CÓ BOX PHÙ HỢP ĐỂ POST THÌ CÓ THỂ POST VÀO 2 CHUYÊN MỤC CUỐI DIỄN ĐÀN LÀ "BACKLINK FREE" VÀ "CÁC VẤN ĐỀ KHÁC"
  Dismiss Notice
 2. Dismiss Notice

Khóa học quản lý tòa nhà tại Hà Nội, Hồ Chí Minh>>0914352009

Thảo luận trong 'Tuyển Sinh - Khóa Học' bắt đầu bởi lele22102009, 13 Tháng tám 2013.

  Chia sẻ trang này

 1. lele22102009
  Offline

  lele22102009

  Bài viết:
  1
  Được thích:
  0
  VIN PHÁT TRIN KINH T QUC T
  CS 1: Tòa nhà CT4AX2, KĐT Bc Linh Đàm, Qun Hoàng Mai, Hà Ni
  CS 2: Tòa nhà Golden Alliance, s 2 Trương Quc Dung, P.8, Q.Phú Nhun, HCM
  Tel: Ms.Thương Huyn 0914 352 009 / 0466802575
  THÔNG BÁO
  ( V/v Khóa hc đào to Qun Lý Vn Hành Tòa Nhà Chung Cư)
  Theo Thông tư s: 14/2011/TT-BXD ca B Xây Dng ban hành ngày 25 tháng 11 năm 2011 Quy đnh v hot đng đào to, bi dưỡng kiến thc chuyên môn, nghip v qun lý vn hành nhà chung cư,Vin Phát Trin Kinh Tế Quc Tế xin gii thiu khoá đào to ng dng “ QUN LÝ TÒA NHÀ” vi mc tiêu giúp các nhà qun lý trang b và cng c nhng k năng và phương pháp v công tác qun lý tòa nhà hin đi và khoa hc.
  1. Đi tượng tham d: Ban giám đc doanh nghip qun lý vn hành nhà chung cư, Các cán b Qun lý, Giám sát, Qun đc, T trưởng, cán b k thut, Bo v, An toàn phòng cháy cha cháy,v sinh môi trường, trưởng ca vn hành nhà chung cư và các cp qun lý khác trong Doanh nghip có liên quan đến công vic Qun Lý Tòa Nhà (Phi có "bng" mi được Qun lý chung cư)
  Các đi tượng khác có nhu cu.
  2. Thi gian: Hc 15 bui ti t 18h00' đến 21h00’ t th 2 đến th 6 ngh th 7 & CN
  Khai ging : Ti H Chí Minh : Ngày 19/9/2013
  Ti Hà Ni: Ngày 28/8/2013
  3. Hc Phí: Hc phí trn khoá cho mt hc viên: 3.500.000 đng Ti HCM ; 2.600.000 Ti Hà Ni
  -Hc phí trên bao gm tài liu liên quan, gii khát và ăn nh ti trường.
  4. Ging viên: Ging viên là nhng chuyên gia có kinh nghim trong lĩnh vc Qun lý tòa nhà, cao c hin đi; B Xây Dng
  5. Đa đim hc:
  -Ti Hà Ni : Hc Vin Cán B Km 10 Nguyn Trãi – Gn Đi Hc Kiến Trúc
  Ti HCM : Hc Vin Hành Chính Quc Gia , S 10 đường 3/2, Phường 12, Qun 10, TP.HCM
  - Các nhà khách, trường chính tr, khách sn ca các tnh thành trên toàn quc
  6. Thi gian đăng ký và th tc nhp hc: Kính đ ngh các t chc, đơn v và cá nhân có nhu cu tham d các lp bi dưỡng nghip v gi công văn hoc (fax) danh sách hc viên tham d lp tp hun trước 05 ngày cho mi khoá hc. Hc viên np 01 CMND phôtô và 02 nh 3x4 ti lp hc.
  NI DUNG ĐÀO TO:
  I/ Lý thuyết chung v qun tr cao c
  - Thc trng và s cn thiết ca vic qun lý các tòa nhà cao tng Vit Nam.
  - Tng quan v Qun lý tòa nhà.
  - Gii thiu v v trí qun lý tòa nhà.
  II/ Lp kế hoch kinh doanh cao c
  - Phân tích th trường SWOT.
  - Lp kế hoch kinh doanh.
  - Thiết lp sơ đ t chc.
  - Thiết lp phí service charge/ các chi phí phát sinh ngoài gi
  - Thiết lp các doanh thu ph cũng như các dch v cng thêm.
  III/ Thiết lp tiêu chun quy trình hot đng tòa nhà và phn mm h tr
  Chương 1: Qun lý tòa nhà chưa hoàn thành.
  - Qun lý nhà thu
  - Quy trình giám sát tòa nhà.......
  Chương 2: Qun lý tòa nhà đã đi vào hot đng:
  - Qun lý hp đng thuê và các điu khon phát sinh trong hp đng thuê,
  - Qun lý khách hàng: Quy đnh v s dng phòng hp; trang trí, marketing; an ninh, v sinh; qun lý tài sn; ......ca khách hàng
  - An ninh toàn nhà: Ni quy phòng cháy cha cháy; Quy đnh tun tra ca b phn bo v; Quy đnh kim soát an ninh tòa nhà.....
  - K thut tòa nhà: Quy trình sa cha, quy trình bo hành, bo trì tòa nhà và trang thiết b......
  - Quy trình v sinh tòa nhà
  IV/ Gii thiu và cách s dng phn mm qun lý tòa nhà theo quy trình chun
  - Tng quan v phn mm qun lý Cao c
  - Gii thiu chi tiết v phn mm và cách s dng hiu qu.
  V/ Qun tr nhân lc và qun tr ri ro trong công tác qun lý tòa nhà
  - Kế hoch nhân s.
  - Thiết kế và phân tích công vic.
  - Thc hành thiết kế dòng công vic, phân tích công vic.
  - T chc lao đng theo khoa hc.
  - Đánh giá thi đua ca nhân viên trong công ty.
  - Khen thưởng đng viên nhân viên.
  - Đánh giá trình đ qun tr ngun nhân lc
  - Thiết lp bng mô t công vic
  + Mô t công vic Ban qun lý,
  + Mô t công vic phòng điu hành, phòng an ninh,
  + Mô t công vic t v sinh
  - Qun tr ri ro và cách phòng tránh:
  + Mô t công vic phòng k thut,
  VI/ Qun tr chi phí
  - Tng quan v các loi chi phí trong vic vn hành, qun lý tòa nhà.
  - Các gii pháp tiết kim chi phí:
  + Tiết kim đin/nước/du/gas s dng hàng tháng.
  + Tiết kim năng lượng: Chương trình bo trì toàn din trang thiết b máy móc.
  - Lp ngân sách hot đng.
  - Phương pháp qun tr tài chính, các báo cáo tun, tháng, năm…
  VII/ K năng giao tiếp và thuyết trình trong qun lý cao c
  Giúp hc viên hiu đúng khái nim khách hàng trong lĩnh vc dch v và nhng quan nim mi v khách hàng trong th trường cnh tranh. Đc bit, hc viên nm bt được nhng yếu t làm tha mãn khách hàng và làm sao cung cp cho khách hàng mt dch v hoàn ho.
  - Khái nim v khách hàng và quan nim v khách hàng trong th trường cnh tranh
  - Ba tr ct cơ bn ca vn đ tha mãn khách hàng
  - Nhng yếu t cơ bn ca dch v hoàn ho.
  LIÊN H V PHÒNG ĐÀO TO: Vin Phát Trin Kinh Tế Quc Tế
  Tel: 0914 352 009 (Ms Thương Huyn)   
>

Chia sẻ trang này